mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland

Publicaties

2023
Juni 2023 | Boekbespreking (co-auteur): Veranderend Bouwrecht - 25 jaar VBR-A, H.C.W.M. Moesker & W.M.J.M. Heijljes | Tijdschrift voor Bouwrecht 2023/68, p. 497-503.

Mei 2023 | Artikel: Modulair bouwen - een nieuw financieel risico voor de particuliere opdrachtgever? | Tijdschrift voor Bouwrecht 2023/59, p. 434 - 441.

2022
September 2022 | Artikel: Het doorbelasten van prijsstijgingen in de bouw | Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk 2022/124, p. 4-9.

2021
December 2021 | Annotatie: Raad van Arbitrage voor de Bouw, 13 juli 2020, no. 36.945 | Tijdschrift voor Bouwrecht 2021/145, p. 1164-1176 | partiële ontbinding, direct verzuim en te late oplevering (klik hier).

November 2021 | Boek (co-auteur): Jurisprudentie koop-/aannemingsovereenkomst | Instituut voor Bouwrecht.

Juni 2021 | Annotatie: Hof Arnhem-Leeuwarden 6 oktober 2020 ECLI:NL:GHARL:2020:8022 | Tijdschrift voor Bouwrecht 2021/78, p. 569-578 | Meerwerk ziet op aanwezigheid van asbest waaruit daadwerkelijk extra werkzaamheden of kosten voortvloeien (klik hier).

2020
November 2020 | Boek (co-auteur): Legal implications of climate change: the case for circularity | The Netherlands section 3.1.3 (1-6): Contract law/law of obligations.

Juli 2020 | Annotatie: Hoge Raad 21 juni 2019 ECLI:NL:HR:2019:1000 | Tijdschrift voor Bouwrecht 2020/99, p. 658 - 660 | Leges, bouwkosten, kenbaarheidsvereiste van verwijzing UAV '89 en UAV 2012 voor geldigheid in belastingverordening (klik hier).

Juni 2020 | Annotatie: Raad van Arbitrage voor de Bouw, 17 juni 2019, no. 72.173 | Tijdschrift voor Bouwrecht 2020/84, p. 574-580 | Model koop-/aannemingsovereenkomst, garantiewoningen, bevoegdheid, arbitraal beding en twee loketten. Voorafgaande verplichting tot afwijken van model impliceert toestemming waarborgende instantie (klik hier).

2019
Oktober 2019 | Bundelbijdrage: In hoeverre kunnen juridische remedies van de aannemer contractueel uitgesloten worden | Eindafrekening met pepernoten, Liber Amicorum prof. mr. M.A.B. Chao-Duivis, p. 175-196.

Oktober 2019 | Artikel: Cessieverbod in de bouw: de wanprestatie van de aannemer | Tijdschrift voor Bouwrecht 2019/134, p. 796-808 (klik hier).

April 2019 | Artikel: De klachtplicht bij een gebrekkige betaling van geld | Ars Aequi 20190282, p. 282-287 (klik hier).

2018
Augustus 2018 | Annotatie: Rechtbank Den Haag 27 september 2017 ECLI:NL:RBDHA:2017:11756 | Tijdschrift voor Bouwrecht 2018/127, p. 849 - 862 | Wijziging verplichtingen installateur niet aangetoond | Menging van contractvorm, meerwerk, uitleg verklaring, Haviltex & CAO-norm, UAV-TI 1992 & DNR 2005 (klik hier).

Juni 2018 | Artikel: Grenzen van de redelijkheid en billijkheid bij duurovereenkomsten | Bedrijfsjuridische berichten 2018/41, p. 152 - 154.

Juni 2018 | Artikel: Stelposten zijn meerwerk en een afgegeven richtprijs | Tijdschrift voor Bouwrecht 2018/89, p. 603-611 (klik hier).

Maart 2018 | Annotatie: Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017 ECLI:NL:GHARL:2017:11167 | Tijdschrift voor Bouwrecht 2018/48, p. 319 - 329 | Opschorten werk en uitvoering conform afspraak; opschorting, volledige ontbinding, schadevergoeding en abstracte schadebegroting (klik hier).

2017
Juli 2017 | Annotatie: Hof Amsterdam 1 november 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:4315 | Tijdschrift voor Bouwrecht 2017/115, p. 744 - 752 | Toetsing vernietiging arbitraal vonnis (klik hier).

Januari 2017 | Annotatie: Hof Den Bosch 30 augustus 2016 ECLI:NL:GHSHE:2016:3790 | Tijdschrift voor Bouwrecht 2017/15, p. 63-72 | Voorgeschreven functioneel ongeschikte bouwstof versus voorgeschreven incidenteel gebrekkige bouwstof; Moffenkitarrest (klik hier).

2016
Oktober 2016 | Boekbespreking: Van het gebaande pad (Van Wassenaer-bundel) | Tijdschrift voor Bouwrecht 2016/152, p. 967-973 (klik hier).

Oktober 2016 | Artikel: Het begrip dag in de UAV-GC 2005 | Tijdschrift voor Bouwrecht 2016/149, p. 940-945 (klik hier).

September 2016 | Boek (co-auteur): Bouwrecht in kort bestek, p. 255-282 | hoofdstuk 13: Bouwrechtspraak.

Augustus 2016 | Annotatie: Hof Den Bosch 15 december 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:5252 | Tijdschrift voor Bouwrecht 2016/122, p. 776-781 | Exceptie tot onbevoegdheid. Naamswijziging RvA. Gebondenheid arbitraal beding bij structuurwijziging arbitraal instituut (klik hier).

Januari 2016 | Annotatie: Raad van Arbitrage voor de Bouw, 28 mei 2015, No. 71.927 | Tijdschrift voor Bouwrecht 2016/16, p. 87-102 | Bouw bedrijfsgebouw met bedrijfswoning. Scheuren in gevelstenen. Gevelstenen niet geschikt. Levering gevelstenen als stelpost. Geen directielevering. Schorsing en vervolgens beŽindiging in onvoltooide staat. BeŽindiging van werk of van overeenkomst? (klik hier)

2015
September 2015 | Boek (co-auteur): Studies in European Construction | The Netherlands section 11: Dispute resolution.

Mei 2015 | Boek (co-auteur): Jurisprudentie koop-/aannemingsovereenkomst.

Januari 2015 | Annotatie: Raad van Arbitrage voor de Bouw, 1 oktober 2014, no. 71.862 | Tijdschrift voor Bouwrecht 2015/33, p. 172-188 | Appartementencomplex. Garantie. Twee deurbellen loket. Oplevering aan VvE met grooteigenaar. Aanvullende gebreken na oplevering door verkrijgers. Systematiek grievenstelsel in hoger beroep. Bewijslast van de klachtplicht (klik hier).

2014
November 2014 | Boekbespreking: Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht delen 1 en 2, M.A. van Wijngaarden en M.A.B. Chao-Duivis | Tijdschrift voor Bouwrecht 2014/185, p. 1065-1069 (klik hier).

Mei 2014 | Artikel: Buurwegen: oud, afgeschaft maar nog altijd springlevend | WPNR (Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie) 7021, p. 503-509 (klik hier).

2013
December 2013 | Artikel: Opzegging van de DBFMO-overeenkomst | Tijdschrift Contracteren 2013 (4), p. 149-153 (klik hier).

2012
Oktober 2012 | Annotatie: Rechtbank Groningen, 30 november 2011, LJN: BU8749 | Tijdschrift voor Bouwrecht 2012/192, p. 1057-1068 | Opzeggen of ontbinden (klik hier).

November 2012 | Artikel: BeŽindiging van grote overheidsprojecten, in het bijzonder Blauwestad (Groningen) en Wieringerrandmeer (Noord-Holland) | Tijdschrift voor Bouwrecht 2012/198, p. 1108-1116 (klik hier).

2011
Mei 2011 | Annotatie: Rechtbank Dordrecht, 20 oktober 2009, LJN: BO1741 | Tijdschrift voor Bouwrecht 2011/91, p. 486-494 | Ontbinding en opzegging aannemingsovereenkomst (klik hier).

2010
December 2010 | Artikel: De dubbele aanbesteding als duurzaam alternatief | Tijdschrift voor Omgevingsrecht 2010/141.

December 2010 | Boekbespreking: Frank en Vrij (Thunnissen-bundel) en Alleen Samen (Van den Berg-bundel) | Tijdschrift voor Bouwrecht 2010/213, p. 1177-1180 (klik hier).

Oktober 2010 | Boekbespreking: Sterk gecoŲrdineerd. Opstellen over de Wabo (Hoekstra-bundel) | Tijdschrift voor Bouwrecht 2010/177, p. 982-985 (klik hier).

Augustus 2010 | Boekbespreking: M.A.B. Chao-Duivis, Hoofdstukken Bouwrecht, delen 12A en 12B | Tijdschrift voor Bouwrecht 2010/145, p. 794-796.

Februari 2010 | Boekbespreking: Van bouwen, breken en branden in de lage landen | Tijdschrift voor Bouwrecht 2010/23, p. 153-154.

2009
September 2009 | Artikel (co-auteur): De aanneming van bouwwerken in het 'Ontwerp Gemeenschappelijk Referentiekader' en in Nederland: toezicht tijdens de bouw en oplevering van het werk | Tijdschrift Contracteren 2009 (3), p. 61-70.