mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland

Achtergrond

Cassel Advocatuur wordt gevormd door advocaat mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland.


Specialisme

Frank is gespecialiseerd in het civiele bouwrecht alsmede het arbitragerecht en heeft een procespraktijk.

Voorbeelden van werk

Docentschap

Frank verzorgt verschillende cursussen in het kader van de permanente nascholing van advocaten: Schadevergoedingsrecht; Verjaring en verval; Basis Bouwrecht. Deze cursussen worden onder andere gegeven bij het Instituut voor Bouwrecht en de SDU, alsmede in-company.

Frank verzorgt verschillende cursussen en workshops gericht op de bouwsector: UAV-gc 2005; UAV 2012; Bouwrecht voor niet-juristen. Deze cursussen worden onder meer gegeven bij BOB, Clear Academy en Bouwprofs, alsmede in-company.

Werkervaring en wetenschappelijke achtergrond

Frank van Cassel - van Zeeland (1971) is ongeveer 22 jaar jurist en heeft circa 20 jaar ervaring in het civiele bouwrecht. Frank heeft de studies Rechtsgeleerdheid (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Technische Natuurkunde (TU Delft) tegelijk afgerond. In 1997 is hij begonnen aan de opleiding tot rechter, waarna hij in 1999 docent privaatrecht werd aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg University). Daar heeft hij kennis gemaakt met het civiele bouwrecht. In 2002 werd Frank secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Elf jaar later, in 2013, heeft Frank de overstap gemaakt naar de advocatuur. Eerst is hij advocaat geweest bij een internationaal kantoor op de Zuid-As (Simmons & Simmons LLP). Sinds 2017 is hij zelfstandig advocaat met een eigen kantoor.

Frank schrijft voor Wolters Kluwer in de Groene Serie vermogensrecht (art. 3:33-3:37 BW) en Verbintenissenrecht (art. 6:88-6:90 BW). Voorts publiceert Frank in vaktijdschriften als Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), Contracteren en het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR). Frank heeft het hoofdstuk 'Bouwrechtspraak' in het handboek Bouwrecht in Kort Bestek geschreven. Daarnaast geeft hij diverse cursussen op juridisch gebied.

Frank is onder andere lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten, The Dutch Arbitration Associaton, het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV).