mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland

Achtergrond

Cassel Advocatuur wordt gevormd door advocaat mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland.


Specialisme

Frank is gespecialiseerd in het civiele bouwrecht alsmede het arbitragerecht en heeft een procespraktijk.

Voorbeelden van werk

Docentschap

Bij de SSR, het cursusinstituut voor de Rechterlijke Macht, verzorgt Frank een deel van de cursus aanneming van werk.

Frank verzorgt verschillende cursussen in het kader van de permanente nascholing van advocaten: Verjaring en verval in het generieke privaatrecht, verjaring en verval in het bouwrecht, Basis Bouwrecht, retentierecht, Koop-/aannemingsovereenkomst, arbitrageprocesrecht. Deze cursussen worden onder andere gegeven bij het Instituut voor Bouwrecht, de SDU en IvJO, alsmede in-company.

Frank verzorgt verschillende cursussen en workshops gericht op de bouwsector, bijvoorbeeld de cursus Bouwrecht voor niet-juristen bij de Clear Academy.

Frank is sinds 2020 gastdocent aan de TU Delft voor de beroepservaringperiode (BEP). De BEP is nodig voor registratie in het architectenregister voor iedereen die na 31 december 2014 is afgestudeerd. Frank verzorgt de module "Contracteren" en de module "Aanbestedingsrecht in de praktijk".

In de meerdaagse verdiepingscursus VBR-A/IBR Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht verzorgt Frank het onderdeel Bouwprocesrecht; de hoofdlijnen van een arbitrale procedure, verschillen tussen de arbitrage instituten en wat er gebeurt na een vonnis.

Werkervaring en wetenschappelijke achtergrond

Frank van Cassel - van Zeeland (1971) is ongeveer 25 jaar jurist en heeft circa 22 jaar ervaring in het civiele bouwrecht. Frank heeft de studies Rechtsgeleerdheid (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Technische Natuurkunde (TU Delft) tegelijk afgerond. In 1997 is hij begonnen aan de opleiding tot rechter, waarna hij in 1999 docent privaatrecht werd aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tilburg University). Daar heeft hij kennis gemaakt met het civiele bouwrecht. In 2002 werd Frank secretaris bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (thans geheten: Raad van Arbitrage in bouwgeschillen). Elf jaar later, in 2013, heeft Frank de overstap gemaakt naar de advocatuur. Eerst is hij advocaat geweest bij een internationaal kantoor op de Zuid-As (Simmons & Simmons LLP). Sinds 2017 is hij zelfstandig advocaat met een eigen kantoor.

Frank heeft op 16 december 2011 deelgenomen aan de expertmeeting over de modernisering van de arbitragewet.

Frank schrijft voor Wolters Kluwer in de Groene Serie vermogensrecht (art. 3:33-3:37 BW) en Verbintenissenrecht (art. 6:88-6:90 BW). Voorts publiceert Frank regelmatig in juridische vaktijdschriften. Frank heeft het hoofdstuk 'Bouwrechtspraak' in het handboek Bouwrecht in Kort Bestek geschreven.

Frank is onder andere lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten, The Dutch Arbitration Associaton en het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).